Monitoring wizyjny on-line

Podobny obraz   Monitoring wizyjny on-line ...    Znalezione obrazy dla zapytania monitoring wizyjny

 

  

 

NOWOŚĆ!!!

ZDALNY NADZÓR NAD MONITORINGIEM WIZYJNYM...  

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO NIGDY SIĘ NIE MĘCZĄ I NIGDY NIE ŚPIĄ!!

 

Znalezione obrazy dla zapytania monitoring wizyjnyProponujemy Państwu specjalną ofertę kompleksowej ochrony poprzez systemy zabezpieczeń technicznych zastępujące całkowicie tradycyjną ochronę fizyczną obiektu, jednocześnie ograniczając w znaczący sposób miesięczne koszty związane z tradycyjną ochroną nawet o 80%. Zastosowany system monitoringu pozwala bezpiecznie wycofać pracowników ochrony zastępując ich całkowicie uzupełniającymi się systemami zabezpieczenia technicznego tj. monitoring wizyjny, system alarmowy zewnętrzny i wewnętrzny. Monitoring pozwala na ciągłe rejestrowanie zdarzeń na terenie obiektów, obraz przesyłany jest w czasie rzeczywistym do Centrum Monitorowania Agencji Ochrony SYSTEM SECURITY gdzie pracownicy zdalnie nadzorują Państwa obiekt i w razie zaistnienia sytuacji podejrzanej wysyłają grupę interwencyjną patrole policji, straż miejską, straż pożarną, pogotowie.

Zamontowane systemy alarmowe wewnętrzne oraz zewnętrzne są kolejnym niezależnym ogniwemZnalezione obrazy dla zapytania bariery podczerwieni zabezpieczenia Państwa obiektów. Podłączone nadajniki kontrolują i przekazują informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż itp.) do bazy „monitorowania” a następnie dyspozytor po weryfikacji alarmu poprzez monitoring wizyjny wysyła na miejsce grupę interwencyjną. Oferta kompleksowa obejmuje również działania prewencyjne, abonament obejmuje oznaczenie obiektu oraz codzienne kontrolne podjazdy grupy interwencyjnej po załączeniu systemów.

 

Znalezione obrazy dla zapytania monitoring wizyjnyKompleksowy system monitoringu preferowany jest do obiektów zamkniętych tj. hal, magazynów oraz innych obiektów gdzie mienie znaczącej wartości zlokalizowane jest w jednym obrębie, posiadających obecnie ochronę fizyczną. Proponowany system całkowicie eliminuje wszystkie wady tradycyjnej ochrony na obiektach jedno-posterunkowych, gwarantując zdecydowane polepszenie stanu zabezpieczenia Państwa obiektów i oszczędności wynikające z rezygnacji z dotychczasowej fizycznej ochrony.

W ramach umowy podłączymy bezpłatnie istniejące instalacje alarmowe do naszego Centrum Monitorowania oraz istniejące systemy monitoringu wizyjnego spełniające wymagania techniczne...

Portale społecznościowe

Back to Top