Fizyczna ochrona mienia

 

Znalezione obrazy dla zapytania ACTIVE GUARD

Fizyczna ochrona mienia ...

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, które poprzedzone są szczegółowymi konsultacjami wraz z analizą zagrożeń, umożliwiającymi wypracowanie właściwego i w pełni skutecznego modelu ochrony. Każdy pracownik ochrony jest odpowiednio przygotowany do pracy, właściwie przeszkolony oraz szczegółowo informowany o swoich obowiązkach. Dzięki codziennemu monitorowaniu wykonywanych zadań zapewniamy właściwy dobór kadry do konkretnego zlecenia.

Wszyscy pracownicy naszej firmy – bez względu na wykonywane zadania i sprawowaną funkcję – posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania plany ochrony obiektów

Jako jedna z nielicznych firm ochrony w Polsce mamy możliwość obserwacji i kontroli obchodów on-line. Dyspozytor czuwa nad poprawnością i terminowym wykonywaniem obchodów przez naszych pracowników 24 h na dobę.

 

 

 

Zaufanie Klienta ma dla nas ogromną wartość, dlatego każdą z powierzonych spraw traktujemy indywidualnie, odpowiedzialnie i solidnie, angażując wszystkie dostępne prawem środki niezbędne do skutecznej realizacji zlecenia.

20130908_083843

Portale społecznościowe

Back to Top