Kontrola dostępu

      Znalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępuZnalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępuZnalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępu
 
 

Systemy kontroli dostępu (z ang. access control) skrót ACC...

nazywane również systemami kontroli przejść lub sterowania dostępem, ze względu na swoje funkcje ochrony podczas funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń elektronicznych, zdobywając coraz większe uznanie wśród użytkowników i ekspertów zabezpieczeń.

Kontrolę dostępu można określić jako system, który ma za zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (i/lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie w oparciu o odpowiednio skonfigurowaną bazę danych oraz archiwizację zdarzeń z tym związanych.

System kontroli dostępu to w zasadzie kolejny krok, w kierunku bezpieczeństwa firmy. Zamiast szafek z kluczami do każdego pomieszczenia, ogromnych skoroszytów z wpisami o wejściach i wyjściach, pracowników sprawdzających identyfikatory przy kluczowych przejściach, można po prostu mieć elektronikę, jeśli dawne metody przestają wystarczać w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Podstawowe korzyści, jakie uzyskamy przy instalacji systemu kontroli dostępu :

- zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu,
- redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji,
- możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie,
- dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku,
- zwiększenie dyscypliny pracowników,
- umożliwienie wjazdu na chroniony teren tylko pojazdom uprawionym,
- automatyczne i precyzyjne rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu uprawnionego pojazdu do firmy,
- automatyczne sterowanie szlabanem/ lub bramami - system nie wymaga obsługi przez pracownika np. ochrony,
- monitorowanie obecności gości.
- stała kontrola dzięki systemowi raportów np. raport samochodów wjeżdżających/ wyjeżdżających, ilość samochodów na parkingu.
- obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej,

W zasadzie od nowoczesnego systemu oczekujemy dużej elastyczności pod względem przeznaczenia w zależności od miejsca jego instalacji. W magazynach zwykle chodzi o ścisłą kontrolę nad osobami pobierającymi z nich materiały. W zakładach i halach produkcyjnych o to, aby nikt nieuprawniony nie miał dostępu do skomplikowanych maszyn produkcyjnych. W biurze - aby nieproszeni goście nie przeszkadzali pracownikom.

Bardzo często stosuje się, szczególnie w większych zakładach podział siedziby przedsiębiorstwa na strefy - ma to duży sens w firmach dzielących się na konkretne działy, a więc przede wszystkim w zakładach produkcyjnych i biurach. Daje to potrzebną wiedzę prezesowi o tym, gdzie przebywają jego pracownicy.

Możemy wymienić różne metody identyfikacji podmiotów, które mogą posłużyć także do określenia podziału systemów kontroli dostępu ze względu na poziom zabezpieczenia.

- niski stopień zabezpieczeń (pamięć)-kod numeryczny lub alfanumeryczny (hasła, PINy)

- średni stopień zabezpieczeń (klucz)-karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym,karta zbliżeniowa,karta chipowa,karta magnetyczna

- wysoki stopień zabezpieczeń-Odcisk palca (linie papilarne),geometria dłoni,tęczówka oka,siatkówka oka,głos,układ żył w dłoni lub palcu,kryptograficzne karty chipowe.

W przypadku wdrożeń o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wielu metod autoryzacji jednocześnie zgodnie z zasadą: kim jestem (biometryka), co mam (karty, przywieszki RF/ID), co wiem (hasła, PINy). Połączenie takich technik daje najlepsze efekty – tzn. poziom bezpieczeństwa jest najwyższy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępuZnalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępuZnalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępuZnalezione obrazy dla zapytania kontrola dostępu

Portale społecznościowe

Back to Top