Monitoring elektroniczny obiektów

baza monitorowania


Monitoring systemów alarmowych jest obecnie najtańszą formą ochrony mienia. Usługa ta polega na zdalnym powiadamianiu Centrum Monitorowania Alarmów o wszelkiego rodzaju zdarzeniach na chronionym obiekcie w momencie ich wystąpienia. W chwili otrzymania sygnału operator niezwłocznie wysyła grupę interwencyjną, będącą najbliżej miejsca zdarzenia w celu weryfikacji otrzymanego sygnału alarmowego, jednocześnie informuje Państwa lub wskazane osoby o stanie i rodzaju prowadzonych działań, a w razie konieczności zawiadamia odpowiednie służby: POLICJĘ, POGOTOWIE, STRAŻ POŻARNĄ, POGOTOWIE GAZOWE ...
Skuteczność i niezawodność monitoringu opiera się na połączeniu najwyższej klasy systemów alarmowych z 24-godzinnym nadzorem umożliwiającym podjęcie natychmiastowej interwencji w zależności od otrzymanego sygnału oraz uzgodnionej z Klientem procedury.


Posiadamy własne Grupy Interwencyjne. Nasze załogi otrzymują sygnał alarmowy bezpośrednio na terminal samochodu patrolowego.


W zależności od specyfiki konkretnego obiektu oraz uwarunkowań technicznych monitoring może odbywać się w oparciu o różne kanały transmisji tj. łączność telefoniczną, sieć telefonii komórkowej (GSM/GPRS), sieć Ethernetową (TCP/IP) oraz nadajniki radiowe. Ponadto w uzasadnionych sytuacjach stosuje się dublowane tory transmisji.


Zaawansowane systemy mogą generować informacje o naruszeniach:

 • alarm włamaniowy,

 • alarm napadowy,

 • sabotaż systemu,

 • sygnalizacja - pożar, gaz,zalanie,wstrząs

 • usterka systemu np.słaby akumulator,słaba bateria w czujce,

 • awaria zasilania 230 V

 • awaria zasilania 12 V


Ps. Miło nam poinformować, iż nasza nowoczesna stacja monitoruje również "Przycisk Życia" który zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia.


Znalezione obrazy dla zapytania brelokUWAGA!!!!
Mały  breloczek  z  przyciskiem  umożliwi  Ci  natychmiastowe  wezwanie  pomocy!
Osoby w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na zakupienie zestawu z breloczkiem do natychmiastowego wzywania pomocy, mogą zwrócić się do naszej firmy o nieodpłatne wyposażenie ich w taki sprzęt. Abonament miesięczny za usługę "Przycisk Życia" wynosi jedyne 19.99 zł netto.


Usługa monitoringu zapewni Państwu:

 1. Interwencję Grup Szybkiego Reagowania.

 2. Całodobowy nadzór nad systemem alarmowym.

 3. Powiadomienie o zdarzeniach osób wskazanych przez Klienta.

 4. Kontrolę załączeń i wyłączeń systemu z przypomnieniem o załączeniu.

 5. Rejestracja sygnałów z kontrolą użytkowników Systemu Alarmowego.

 6. Zabezpieczenie terenu w przypadku zdarzeń związanych z próbą włamania.

Portale społecznościowe

Back to Top