Rejestracja czasu pracy

Znalezione obrazy dla zapytania REJESTRACJA CZASU PRACYpobrane (2)

Znalezione obrazy dla zapytania REJESTRACJA CZASU PRACY Znalezione obrazy dla zapytania REJESTRACJA CZASU PRACY

    

 

 

 

 

System Rejestracji Czasu Pracy – RCP jest to nowoczesne rozwiązanie kontroli i rejestracji obecności pracowników, idealne rozwiązanie dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż - od administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia, aż po firmy usługowe.


System RCP przede wszystkim generuje oszczędności. Dyscyplinując pracowników, pozwala obniżyć koszty pracy i zapobiegać nadużyciom. Umożliwia kontrolę spóźnień, przerw w pracy oraz wyjść służbowych i prywatnych. Dodatkowo z tym elektronicznym systemem mogą zostać połączone poszczególne oddziały firmy, dzięki czemu w każdej chwili można wygenerować raport z aktualnego stanu osobowego pracowników firmy. Zgromadzone i przechowywane w ten sposób dane pozostają całkowicie bezpieczne. Instalacja systemu rozwiązuje wiele problemów, z jakimi zmagają się współczesne firmy oraz zapewnia stosunkowo szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych na jego wdrożenie.


Projektowane przez naszą firmę systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy dobierane są podczas oględzin obiektu oraz rozmowy z inwestorem. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje Państwu projekt "szyty na miarę", spełniający wszystkie oczekiwania, możliwość rozbudowy oraz pełną integrację z systemami informatycznymi, telewizji przemysłowej lub instalacji alarmowej.


Znalezione obrazy dla zapytania REJESTRACJA CZASU PRACYPodstawowe funkcje systemu RCP
• rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta, nadgodziny 50%, 100%, 20%
• spóźnienia
• nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych definiowanych przez użytkownika
• rozliczanie i ewidencja nadgodzin - wolne za nadgodziny
• późniejsze wejście
• nadgodziny za miesiąc/rok
• wyjścia prywatne, służbowe, inne
• możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
• zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
• uwzględnianie nieobecności definiowanych przez użytkownika jako zaliczane do czasu pracy lub nie
• ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, na żądanie, zaległych
• tworzenie niecyklicznych regulaminów pracy, za pomocą kreatora korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja
• rozliczanie zleceń (prace zlecone, wyjścia specjalne)
• nieograniczona liczba czytników
• nieograniczona liczba pracowników
• raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
• raporty systemu kontroli dostępu import danych z plików tekstowych
• eksport danych do innych systemów
• może współpracować z dowolnym czytnikiem RCP
• planowanie i tworzenie graficzne planów pracy
• pozwolenia na nadgodziny i odpracowania


Nasze rejestratory zapewniają najnowsze rozwiązania techniczne w najniższej cenie, posiadają trzy metody autoryzacji użytkownika:


-Odcisk palca (biometryka)
-Karta lub brelok RFID (10 transponderów w zestawie)
-Kod PIN (4 cyfry)
Można wybrać 1, 2 lub wszystkie trzy metody autoryzacji.

Portale społecznościowe

Back to Top